Arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och matchning (ACM)

Coachning och matchning – En väg in i arbetslivet genom arbetsmarknadsinsats

Är du i behov av individanpassat stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Då kan vi på Jobfind hjälpa dig.

Som deltagare av insatsen har du tillgång till Jobfinds Hälsoteam. Teamet innefattar personer med olika specialistkompetenser såsom arbetsterapeuter, synspecialister, teckenspråkskunnig personal, socionomer, audionomer och specialpedagoger.

Om insatsen

Insatsen sker i fyra sammanhängande steg med målet att du som arbetssökande ska komma i självförsörjning.

1. Rusta dig inför arbetslivet
2. Matcha dig med en arbetsplats
3. Ge dig stöd för att du ska klara av och behålla ditt nya arbete
4. Uppföljning över tid på din nya arbetsplats

Vad är Coachning och Matchning?
Tjänsten Coachning och Matchning, riktar sig till dig som arbetssökande som själv valt en utförare som:

  1. Rustar dig inför arbetslivet, såsom upprättande av ansökningshandlingar och intervjuträning
    2. Matchar ut dig till en lämplig arbetsplats
    3. Ger dig stöd med målet att du ska klara av ditt arbete och kunna behålla det över tid
    4. Genomför uppföljning efter att du har kommit i självförsörjning

Arbetet med jobbmatchning anpassas utifrån ditt individuella behov. Vid språkhinder kan insatsen exempelvis handla om en språkpraktik som ett första steg innan en anställning blir aktuell.

Jobfinds Hälsoteam
Som deltagare av insatsen har du tillgång till Jobfinds Hälsoteam. Teamet innefattar personer med olika specialistkompetenser såsom arbetsterapeuter, synspecialister, teckenspråkskunnig personal, socionomer, audionomer och specialpedagoger.

Är du intresserad av att ta del av tjänsten Coachning och Matchning? Hör gärna av dig till oss via vårat kontaktformulär!

Fler frågor? Tveka inte att höra av dig!