För arbetsgivare

Söker ditt företag personal?

Vi hjälper er organisation att finna rätt kompetens och profil som genom anställning och/eller praktik tillgodoser ert behov.

Vi erbjuder kostnadsfritt rekryteringsstöd genom att:

Matcha rätt person och kompetens med arbetsgivarens behov
Stödja i hur man undersöker möjlighet till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen
Ordna med möjlighet till praktik innan anställning
Anordna rekryteringsträffar för att hitta potentiell arbetskraft snabbt och smidigt
Vid behov anordnar vi även korta utbildningsinsatser för arbetsgivare för att höja kompetensen inom svensk arbetsmarknad och dess utmaningar
Att rekrytera nya medarbetare är ofta både tidskrävande och svårt.

Det kan även vara så att personalstyrkan behöver utökas men budgeten är för snäv - då kan du anställa personal som har rätt till anställningsstöd. Läs mer om anställningsstöd och nystartsjobb här.

Fyll i vårt rekryteringsformulär nedan så återkommer vi med önskad kompetens och stöttar er genom processen.


    Nystartsjobb

    Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen genom att ansöka om nystartsjobb?