Personuppgifter

Dataskydd och integritet

Information gällande behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för oss. Jofind ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kandidat, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Information används för att förbättra vår tjänst och service till dig och till våra kunder samt för att utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten och vårt arbetssätt.

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässig relation och eventuell reklamation.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post [email protected]

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.

Med stöd av ditt samtycke som kandidat kan vi komma att samla in och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Likaså kan det begäras att du förser oss med registerutdrag från myndigheter, dessa förstörs efter att vi registrerat endast godkännande/underkännande utifrån kundens krav.

Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer våra instruktioner gällande behandling av personuppgifter. Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

Jobfind, som är en del av Angus Knight Group, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Samtliga av Jobfinds samarbetspartners och medarbetare är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som kandidat hos oss. Du kan alltid kontakta Jobfind för rättning eller radering av dina uppgifter

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Jobfind förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Jobfind är du välkommen att kontakta oss via e-post [email protected] Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Om cookies på Jobfindsverige.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera dig om att vi på Jobfind använder cookies. En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på din dator. Cookies är nödvändiga på Jobfinds hemsida för att våra tjänster ska fungera och går inte att stänga av. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen inte fungerar. Ingen personligt identifierbar information lagras i dessa cookies.

Vad används Cookies till?

Cookies gör att vi kan räkna besök och trafik och därmed ta reda på saker som vilka sidor som är mest populära och hur besökarna rör sig på vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är sammanställd, vilket innebär att den är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Cookies gör att det går att tillhandahålla utökade funktioner och personlig anpassning på webbplatsen. De kan placeras ut av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

När du accepterar marknadsföringscookies ger du oss tillåtelse att placera cookies på din enhet och visa relevant innehåll för dig som passar dina intressen. Dessa cookies kan placeras ut på vår webbplats av våra annonspartners eller oss för att bygga upp en profil av dina intressen och visa dig relevanta innehåll på våra och tredje parts webbplatser. För att kunna visa innehåll som passar dina intressen använder vi dina interaktioner tillsammans med personuppgifter som du ger oss på vår webbplats. För att presentera relevant innehåll på tredjepartswebbplatser delar vi dessa uppgifter och en kundidentifierare, såsom en krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje parter, såsom annonsplattformar och sociala nätverk. För att säkerställa att innehållet är så relevant som möjligt för dig kan vi länka dessa data till de olika enheterna du använder. Om du väljer att inte acceptera marknadsföringscookies kommer vi inte placera sådana cookies på din enhet, vilket resulterar i att innehållet du ser från oss kan vara mindre relevant.

Förhindra cookies

Mer information om hur du kan förhindra cookies finns på:

Du kan läsa mer om cookies hos Post- och Telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på området https://www.pts.se

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för oss. Jofind ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kandidat, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Information används för att förbättra vår tjänst och service till dig och till våra kunder samt för att utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten och vårt arbetssätt.

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässig relation och eventuell reklamation.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post [email protected]

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.

Med stöd av ditt samtycke som kandidat kan vi komma att samla in och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Likaså kan det begäras att du förser oss med registerutdrag från myndigheter, dessa förstörs efter att vi registrerat endast godkännande/underkännande utifrån kundens krav.

Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer våra instruktioner gällande behandling av personuppgifter. Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

Jofind, som är en del av Angus Knight Group, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Samtliga av Jobfinds samarbetspartners och medarbetare är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som kandidat hos oss. Du kan alltid kontakta Jofind för rättning eller radering av dina uppgifter

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Jobfind förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Arbetslivsresurs är du välkommen att kontakta oss via e-post [email protected] Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Om cookies på Jobfind.com.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera dig om att vi på Jobfind använder cookies. En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på din dator. Cookies är nödvändiga på Jobfinds hemsida för att våra tjänster ska fungera och går inte att stänga av. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen inte fungerar. Ingen personligt identifierbar information lagras i dessa cookies.

Vad används Cookies till?

Cookies gör att vi kan räkna besök och trafik och därmed ta reda på saker som vilka sidor som är mest populära och hur besökarna rör sig på vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är sammanställd, vilket innebär att den är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Cookies gör att det går att tillhandahålla utökade funktioner och personlig anpassning på webbplatsen. De kan placeras ut av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

När du accepterar marknadsföringscookies ger du oss tillåtelse att placera cookies på din enhet och visa relevant innehåll för dig som passar dina intressen. Dessa cookies kan placeras ut på vår webbplats av våra annonspartners eller oss för att bygga upp en profil av dina intressen och visa dig relevanta innehåll på våra och tredje parts webbplatser. För att kunna visa innehåll som passar dina intressen använder vi dina interaktioner tillsammans med personuppgifter som du ger oss på vår webbplats. För att presentera relevant innehåll på tredjepartswebbplatser delar vi dessa uppgifter och en kundidentifierare, såsom en krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje parter, såsom annonsplattformar och sociala nätverk. För att säkerställa att innehållet är så relevant som möjligt för dig kan vi länka dessa data till de olika enheterna du använder. Om du väljer att inte acceptera marknadsföringscookies kommer vi inte placera sådana cookies på din enhet, vilket resulterar i att innehållet du ser från oss kan vara mindre relevant.

Förhindra cookies

Mer information om hur du kan förhindra cookies finns på:

Du kan läsa mer om cookies hos Post- och Telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på området https://www.pts.se