Steg till arbete (STA)

Steg till arbete – Vi hjälper dig på vägen

Är du i behov av individanpassat stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Då kan vi på Jobfind hjälpa dig. Ansök hos Arbetsförmedlingen för att få delta.

Vad är Steg till arbete (STA)?

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår det att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och/eller ohälsa. Dessa personer bedöms ha behov av fördjupat stöd i form av individuellt anpassade arbetsförberedande insatser för att kunna närma sig yrkeslivet och/eller påbörja studier mot ett yrke.

Tjänsten Steg till arbete syftar till att, i en sammanhållen process, identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet arbete eller utbildning. För att uppnå detta kan tjänstens delar kombineras med utgångspunkt från deltagarens individuella behov. Oavsett hur delarna kombineras är målet alltid arbete eller utbildning.

För att uppnå detta kan tjänstens delar kombineras med utgångspunkt från deltagarens individuella behov. Oavsett hur delarna kombineras är målet alltid arbete eller utbildning.

Tjänstens fyra delar består av:

 1. Kartlägga behov i tjänsten
 2. Kartlägga resurser och stödbehov
 3. Stärka och utveckla
 4. Hitta arbetsplats

Tjänsten innehåller både valbara och obligatoriska aktiviteter inom nedan områden:

 • Vägledande insatser
 • Hälsofrämjande insatser
 • Arbetsliknande aktiviteter

Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp. Alla deltagare startar tjänsten i del 1. Därefter anvisas de till antingen del 2 eller del 3 och slutligen del 4.

Målgrupp
Tjänsten riktar sig till arbetssökande som på grund av funktionsnedsättning och/eller en historik av ohälsa har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller utbildning. Exempel på deltagare med förmodad eller konstaterad ohälsa eller funktionsnedsättning som är aktuella för tjänsten kan vara arbetssökande som:

 • Har behov av att öka sin aktivitetsnivå för att nå målet arbete eller studier
 • Helt saknar eller har liten erfarenhet av arbete
 • Har bristande kunskaper i svenska språket
 • Saknar utbildning
 • Har utbildning och arbetslivserfarenhet men som på grund av ohälsa/funktionsnedsättning behöver en ny inriktning i arbetslivet
 • Deltar i det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan
 • Har en synskada, hörselskada och/eller är döva
 • Tidigare varit sjukskrivna och behöver arbetslivsinriktad rehabilitering inför återgång till arbete
 • Har psykisk och/eller fysisk ohälsa med behov av att motiveras och stärkas för att se sina resurser och hur de kan användas i ett jobbsammanhang
 • Har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan samt behov av insikt i vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har i en arbetssituation och vilka möjligheter som finns för att kompensera för dem

Utbildningen är indelad i olika spår beroende av våra deltagares utbildningsbakgrund och språkförmåga:

 • Spår 1a: Arbetssökande med endast förgymnasial eller ingen utbildning
 • Spår 1b: Arbetssökande med endast förgymnasial eller ingen utbildning i behov av förstärkt språkstöd och/eller kommunikationsstöd
 • Spår 2a: Arbetssökande med gymnasial eller eftergymnasial utbildning
 • Spår 2b: Arbetssökande med gymnasial eller eftergymnasial utbildning i behov av förstärkt språkstöd och/eller kommunikationsstöd

I STA arbetar följande:
Arbetskonsulent, Leg. Arbetsterapeut och Leg. Studie- och yrkesvägledare

Vi har startat upp STA på följande orter:

 • Bromma
 • Danderyd
 • Fagersta
 • Gotland
 • Hallstahammar
 • Kista
 • Norrtälje
 • Piteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Valdemarsvik

För arbetsgivare

Söker ditt företag personal?