Steg till arbete (STA)

STA – Vi hjälper dig ut i arbetslivet

Är du i behov av individanpassat stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Då kan vi på Jobfind hjälpa dig. Ansök hos Arbetsförmedlingen för att få delta.

Vad är Steg till arbete (STA)?

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår det att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och/eller ohälsa. Dessa personer bedöms ha behov av fördjupat stöd i form av individuellt anpassade arbetsförberedande insatser för att kunna närma sig yrkeslivet och/eller påbörja studier mot ett yrke.

Tjänsten Steg till arbete syftar till att, i en sammanhållen process, identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet arbete eller utbildning. För att uppnå detta kan tjänstens delar kombineras med utgångspunkt från deltagarens individuella behov. Oavsett hur delarna kombineras är målet alltid arbete eller utbildning.

Tjänstens fyra delar består av:

 1. Kartlägga behov i tjänsten
 2. Kartlägga resurser och stödbehov
 3. Stärka och utveckla
 4. Hitta arbetsplats

På Jobfind kommer vi starta upp STA på följande orter:

 • Bromma
 • Danderyd
 • Kista
 • Sollentuna
 • Solna
 • Norrtälje
 • Fagersta
 • Gotland
 • Hallstahammar
 • Piteå
 • Valdemarsvik

För arbetsgivare

Söker ditt företag personal?