Om Jobfind

En del av Angus Knight

Jobfind Sverige AB är en del av Angus Knight Group. AKG etablerades år 1991 i Australien av Duncan Angus.

Sedan dess har företaget väglett mer än en miljon människor i arbete och studier i Australien. År 2021 har utökning av verksamheten skett till utlandet med etablering i Storbritannien och ett år senare i Sverige.

Angus Knight Group är idag en ledande utbildningskoncern med kontor på över 200 platser i Australien och Storbritannien, och nu även i Sverige. Koncernen består av 13 separata företag som fokuserar på att tillhandahålla olika typer av tjänster så som:

Anställningsinsatser
Utbildning
Rekrytering och bemanning
Stöd för funktionshindrade i utbildning och arbete
Integrationsinsatser och mångfaldsarbete
Samhällsutbildning & bistånd
Hälso- och sjukvårdstjänster

Vår vision

Jobfinds vision är att vara den ledande organisationen för tillhandahållandet av arbetsmarknadstjänster för människor på alla platser vi är verksamma.

Vi kommer att uppnå detta genom vårt förhållningssätt och fokus på ett gott anseende, prestation, tillväxt och skicklighet – det är vår drivkraft för att fortsätta bidra till individers anställning, utbildning och samhällsutveckling.

Vårt syfte

Att stärka människor och samhällen vi arbetar med varje dag.

Våra värderingar

Vi är principfasta

Vi

håller oss trogna till företagets vision och värderingar
gör det rätta, särskilt när ingen tittar
är pålitliga, upprätthåller konfidentialitet och agerar med integritet

Vi håller våra löften

Vi

walk the talk, gör vad vi säger att vi ska göra
Äger det! Vi anammar ansvarstagande – tar ansvar och levererar åtaganden, särskilt mot våra kunder och berörda parter
skapar en förtroendeingivande och transparent miljö

Vi lyckas tillsammans

Vi

delar med oss av våra idéer, kunskap och bättre praxis
gör samarbeten möjliga, flyttar på gränser och är innovativa för att uppnå uppsatta mål
prioriterar grupp-/lagmål framför individuella mål

Vi respekterar och värdesätter alla människor

Vi

är inkluderande och utvecklar positiva relationer för att driva förändring och tillväxt
respekterar olikheter – t.ex. kultur, trosuppfattningar, kön, sexuell läggning
visar empati, lyssnar på andra och är konstruktiv även när vi inte håller med

Arbetssökande